Særlige meddelelser

Klik for at komme til forsiden Profil Kontakt
Forside

Profil

Regulativ

Vedtægter

Takstblad

Referater

Vandanalyse og hårdhedsgrad

ÅRSREGNSKABER

Kontakt

Særlige meddelelser

Leveringsbestemmelser

Bestyrelsen

Projekt Vandværk

Kort

Opdateringer 

Her vil man kunne se særlige meddelelser, så som vandbrud , lukning af vand grundet reparationsarbejde, indkaldelser samt andre relevante meddelelser

31-05 2018. kl.1130.

Grundet nødvendig reparation vil der opstå uregelmæssighed i vandforsyningen i området omkring Gl. Færgegårdsvej, forventer at alt vil være normalt senest kl.1500, beklager eventuelle gener

30-07 2018.

Grundet vandbrud på Ny Pilevej vil der kunne opleves uregelmæssigheder i vandforsyningen

 

 

29-05-2018

I morgen onsdag d.30 maj vil der grundet gravearbejde ved Ny Vordingborgvej 22 i tidsrummet ml. kl.08 og kl.1200 kunne opleves uregelmæssigheder i vandforsyningen 

 

05/03 2018

Der afholdes generalforsamling i Viemose forsamlingshus tirsdag d.27 marts kl.1900.

Regnskab 2017- budget 2018 Klik her         Dagsorden  Klik her      Takstblad  Klik her

  

16-10 2017.

Vi har nu fået svar på vores analyse vedr. det i medierne meget omtalte stof DESPHENYL CHLORIDAZON, vi kan med stor glæde fortælle at vi INTET har af dette stof i vores vandforsyning. Analyseresultatet kan ses under analyser.

 

18-09 2017

Vi har nu fået opdateret vores kortdatabase, som gør det muligt for alle, at  se ledningsnettet i Kalvehave vandværks forsyningsområde. Skulle man opdage fejl eller andet som kan have vandværkets interesse, bedes man venligst kontakte os på vand@kalvehavevv.dk Kortet findes på siden kort som man finder på forsidens menu i venstre side

 

19-04 2017

Vi har de sidste dage konstateret et forhøjet natforbrug i Viemose, vil derfor bede jer om at tjekke jeres  installationer, det kan gå hen og blive kostbart. Det kan også være et brud på en ledning, så ser du noget der virker mistænksomt, da venligst kontakt vandværket 

 

17/05 2012

Bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på at tilkald af håndværker for udførelse af reparation på udstyr tilhørende Kalvehave vandværk, kun kan foretages gennem Kalvehave vandværk. Ved egen tilkald uden accept, vil regningen ikke blive refunderet af Kalvehave vandværk. Ved uregelmæssigheder i forsyningen kontaktes driftsleder på vagttelefon nr. 29 61 16 88 

 Kalvehave Vandværk Amba

 

 Forbrugsmønster.

 

For at finde natforbruget m.m. bruges nedenstående formler.

 

Natforbrug: iflg. FVD

De magiske tal = 1,3 til 1,8 liter pr. person!   2,2 person pr. hus, øges ved etagebyggeri til 2,3 pers.      Årsforbrug pr. pers. = 40- 45 m3 Sommerhuse / Landbrug tages i betragtning ved natforbruget. Natforbruget måles mellem kl. 02,00 og kl. 04,00.     

Revideret i 2014 til ca. 1 liter pr. person pga. generelt mindre forbrug 

 

Med det nye RSO anlæg som blev indført i 2012 måles minimum og maksimum døgnforbrug kontinuerligt        

 

Udregning:

 

Januar 2014 993 husstande med gennemsnitlig 2,2 pers.= 2186,8 x 1liter. pr. time = 2,19m3                        

 

Så i vores tilfælde, vil natforbruget for hele forsyningsområdet ligge på ca. 2,19 m3 pr. time.

 

Udpumpet 2013: 72,322 m3 giver et årligt forbrug på 33,80 m3 pr. pers. ”med det aktuelle vandspild”

 Bemærk! Salg af vand er faldet markant over de senere år og priserne er steget, desuden er der kommet flere  og flere ubeboede ejendomme til, såvel som de ubebyggede grunde, der uvilkårligt trækker gennemsnitsforbruget i negativ retning.

Afregnet hos samtlige forbrugere pr. 31/10. 2012. 63.623 m3  

Vandspild udgør 12% 

 

Årligt forbrug 33,80 m3 pr. pers..   Døgnforbrug 92,6 liter pr. pers.

 

49 liter bliver brugt til bad og personlig pleje, 36 liter til træk og slip og håndvask, 17 liter til tøjvask og 24 liter til husholdning og madlavning.

Iflg. Søndagsavisen d. 1.1. 2006

 

Andelshavere pr. 1/1. 2013. 891         Antal husstande 993         Hårdhed pr. 10.1 2012: 17

 

Opdateret marts 2014

 

 

 

Ved længere tids fravær.

Vi vil hermed anbefale at man ved længere tids fravær fra sin ejendom, samt når man forlader sit sommerhus for vinteren lukker for vandet i målerbrønd/stophane således at man undgår en ubehagelig overraskelse når man vender tilbage til ejendommen

 

Vandtryk/udfældninger.

Efter ombygning af værket håber vi meget på at problemerne med kraftige udfældninger vil være aftagende og efterhånden være næsten ikke eksisterende. Man må dog påregne at skulle rense sin si (pelator) i sine armaturer i ny og næ, idet man aldrig kan undgå diverse aflejringer i at sætte sig i rørene/si. Mht. vandtryk så skulle dette "problem" også løse sig, nu da de eksisterende aflejringer bliver frigjort og skyllet ud samtidig med at der ikke skulle komme nye, må dette nødvendigvis give en bedre gennemstrømning, lig med højere tryk.

Dæksel til målerbrønd

Er dit dæksel til målerbrønden af den ene eller anden årsag ødelagt, kan vandværket være behjælpelig med at skaffe et nyt. Der er to typer, en af aluminium og en af plastik. prisen  for aluminiumsdækslet er 940 kr.  for plastik er prisen 541.25 kr, størrelsen  for begge typer er diameter 400mm, desuden føres nøgler til at løfte dækslet op med, de koster 31.25 kr pr. stk. alle priser er inkl. moms. Vandværkets kontaktperson vedr. køb af ovenstående er Poul Jørgensen mobil. 29611688. 

Nb.Som andelshaver ejer du selv målerbrønd med tilhørende dæksel. 

Skulle du have en god ide til vores hjemmeside, så venligst send mig en mail på vand@kalvehavevv.dk

mvh. Jan. hjemmesideredaktør