Leveringsbestemmelser

Klik for at komme til forsiden Profil Kontakt
Forside

Profil

Regulativ

Vedtægter

Takstblad

Referater

Vandanalyse og hårdhedsgrad

ÅRSREGNSKABER

Kontakt

Leveringsbestemmelser

Bestyrelsen

Projekt Vandværk

Kort

Opdateringer                                                                       Kalvehave d. 01/01-2009

Særlige leveringsbestemmelser.

Gældende for alle erhvervsdrivende,som forsynes med vand fra Kalvehave vandværk amba. 

I det af kommunen godkendte regulativ stk. 3 beskrives selve retten til forsyning af vand.

Det fremgår ligeledes,at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdsarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt, og anden force majore, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrelse, herunder ændring i tryk og kvalitet (enhver form for forurening)er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes herunder den erhvervsdrivendes/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet inddirekte tab

Denne bestemmelser gælder ikke, såfremt vandværket har udvist særlig grov uagtsomhed

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabforsikring

Bestyrelsen for Kalvehave vandværk amba.