Projekt Kalvehave vandværk År 2010 og hvad så

Klik for at komme til forsiden Profil Kontakt
Forside

Profil

Regulativ

Vedtægter

Takstblad

Referater

Vandanalyse og hårdhedsgrad

ÅRSREGNSKABER

Kontakt

Leveringsbestemmelser

Bestyrelsen

Projekt Vandværk

Kort

OpdateringerHer på denne side vil vi løbende informerer om udviklingen i projektet omhandlende renovering samt modernisering af Kalvehave vandværk.

 

Her kan du hente beskrivelser af processen mht. vandfremstilling med brug af brintperoxid, der er 3 notater/beskrivelser som kan downloades her.

Nr.1. Klik her.    Nr.2. Klik her  Nr.3. Klik her

Her kan du hente præsentationen som blev fremvist på generalforsamlingen KLIK HER

Så er vi endelig kommet så langt at der er noget at berette i forbindelse med forbedringen af vandbehandlingen.

Vi startede med at få finanseringen på plads, der blev udvalgt 3 banker som fik tilsendt materiale til brug for bedømmelse af projektet, derudover ansøgte vi Vordingborg kommune om et lån gennem kommunekredit.Enden på dette blev at vi har fået lånegaranti på 2,5 millioner gennem kommunekredit som er et yderst fordelagtigt sted at låne, lånet er pt. ikke optaget endnu, idet der pt. ikke foreligger en tilladelse fra Vordingborg kommunes teknik og miljøafdeling.Som udgangspunkt vil man optage et fastforrentet lån (pt. 3,7% effektiv rente) med en løbetid på maks 25 år. 

Der er indsendt ansøgning til Vordingborg kommune, se ansøgning Klik her. Vordingborg kommune har grundet stort arbejdspres valgt at lade Cowi-konsult behandle ansøgningen på kommunens vegne. Cowi-konsult har udarbejdet en foreløbig rapport til Vordingborg kommune, se rapport Klik her.

Der er lavet forhåndsaftle om køb af jord til brug for den nye boring/kildeplads samt udvidelse af vandværksgrunden.

Vandværkets bestyrelse håber at en tilladelse til etablering af ny boring samt ændringer af bygninger snarest foreligger så vi kan komme videre med de nødvendige ændringer/tilpasninger af vandværket således at en god og stabil vandforsyning kan sikres. Grundet den meget høje udnyttelsesgrad af det eksisterendevandbehandlingsanlæg vil en fremtidig stigning i vandforbrug ikke kunne efterkommes,se kapacitetsanalyse Klik her , samtidig øges kalkudfældningen idet man må afblæse råvandet kraftigt, dette medfører tilstoppede forsyningsledninger samt tilstoppede filtre, cisterner m.m. som er til stor gene for alle forbrugere. Dette er hvad der foreligger for nuværende, vi vender tilbage når der er nyt.

mvh. Kalvehave vandværk. 

Som I alle sikkert ved, er vi færdige med om /tilbygningen af Kalvehave vandværk.

Her følger en billedserie som kort beskriver hvad det er, der er blevet lavet. 

       Om / tilbygning af Kalvehave Vandværk

                    En lille billedserie                                 

                                                                  

    Her ses årsagen til at man ønskede at gå i gang med ombygningen.                                                   

 

                                         

     Her lægges ledningen fra den nye brønd, som ligger vest for værket. 

          

     Styringen til den nye brønd

                                           

                 

     Det "gamle" styreskab bagerst tv.       Samt tidligere "kontor", trappe til filterrum 

                 

     Det "gamle" styreskab flyttes              Der arbejdes med både håndværktøj og pc.

                  

     Trappe til filterrum er fjernet                     Der skæres nyt dørhul til filterrum.

                 

     Der skæres med stor klinge                        Og vupti, vi har et dørhul

                  

     De gamle iltningsbassiner                         Inka anlægget som tidligere iltede vandet

                 

     Inka anlægget fjernes                              Det nye iltningsbassin 

                 

     Det gamle filtermateriale fjernes                Det gøres med en stor støvsuger

                 

     Filterbassiner overdækkes                         Som man kan se, gøres det ordentligt

                 

     Gangbro i filterrum opbygges                      Der arbejdes i øjenhøjde

                 

      Der monteres plader på gangbro                 Så kan gangbroen tages i brug

                 

      Der er monteret inddækninger                     Vandet er nu lukket helt inde

                 

      Midlertidig løsning                                     Færdig løsning m/brintperoxid doseringsudstyr

                 

      Rummet færdigombygget                            Hov! Hvor er kontoret ?

                 

      Så skal der skrubbes                                  Det klarede han meget godt

                 

     Fundament til kontor og lager                       Bagmur m/vindsøjler rejses

                

     Ydermur m/nedgang til rentvandstank            Murværket færdigt, klar til tag

                

    Murhuller lukkes                                         Det færdige lagerrum (gulvmaling mangler)

                

    Det nye kontor med køkkenafd.                     Det nye toilet

                

    Kontoret med aktivt SRO anlæg                     Billede fra SRO anlæg

    SRO betyder Styring - Regulering - Overvågning.

                

    Det færdige byggeri m/parkeringsplads og stander til brandvæsnet (30m3 i timen) 

    Håber disse billeder har givet et billede af hvad der er sket

   med og på vores alle sammens vandværk.