Vandanalyse og hårdhedsgrad

Klik for at komme til forsiden Profil Kontakt
Forside

Profil

Regulativ

Vedtægter

Takstblad

Referater

Vandanalyse og hårdhedsgrad

ÅRSREGNSKABER

Kontakt

Leveringsbestemmelser

Bestyrelsen

Projekt Vandværk

Kort

OpdateringerVandanalyser

Med åbningen af vandværkets hjemmeside, har vi nu mulighed for at leve op til de krav der stilles i den nye drikkevands- bekendgørelse nr. 871 af 21 september 2003, samt de skærpede kvalitetekrav, gældende fra 25 december 2003.

Kontrolprogram:

"Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 871 af 21 september 2001"      Ny prøveplan gældende fra 1. Januar 2005 til 31 december 2009.

Den bekendtgørelse kræver at vi skal overholde alle de kvalitetekrav vi er pålagt at analysere for.

Kommunen udstikker en såkaldt Prøveplan vi skal rette os efter, så vi skal  1 gang om året foretage

4 analyser + 1 hver 2. år og 1 hver 3. år, fordelt over hele året og det er:

1) 2 gange "Begrænset Kontrol", udtaget på ledningsnettet. 

2)  1 gang "Normalkontrol", der udtages på værket.

3) 1 gang "Udvidet kontrol, incl. metan og svovlbrinte", udtaget på værket.                   

4) 1 gang "Kontrol med uorganiske sporstoffer", udtaget på ledningsnettet.      Hver 3. år

5) 1 gang "kontrol for Organiske mikroforureninger, der udtages på værket       Hver 2. år

Desuden skal der tages prøver af det råvand vi henter op af jorden, inden det bliver behandlet, 1 gang hver 4       år på hver boring.

    Ved at klikke på efterfølgende link, vises vandanalyser foretaget af Eurofinns, med angivelse af tidspunkt og prøvested, hvilket giver alle mulighed for at sammenligne vores vandkvalitet, i forhold til de fastsatte grænseværdi

Drikkevandsanalyse udtaget 02-06 2021      Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 10-06 2021      Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 22-01 2021       Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 16-12 2020       Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 25-11 2020        Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 10-09 2020        Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 14-07-2020         Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 04-02 2020         Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 04-02 2020         Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 07-11 2019          Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 07-11 2019            Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 14-5 2019              Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 12-2 2019             Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 12-2 2019             Klik her

Udvidet kontrol taphane udtaget 18-12 2018      Klik her

Udvidet boringskontrol udtaget 18-12 2018        Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 18-12 2018             Klik her

Analyse Ledningsnet udtaget 18-12 2018            Klik her

Råvand boringsanalyse udtaget 18-12 2018        Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 27-11 2018             Klik her

udvidet analyse udtaget 17-08 2018                   Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 17-08 2018              Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 19-04 2018              Klik her

Udvidet analyse udtaget 07-02 2018                    Klik her

Boringskontrol udtaget 07-02 2018                      Klik her

Boringskontrol udtaget 07-02 2018                        Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 07-02 2018                Klik her

Boringskontrol udtaget 15-12 2017                         Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 16-11 2017                  Klik her

Analyse Desphenyl udtaget 10-10 2017                   Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 15-09 2017                  Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 10-05 2017                  Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 23-01 2017                  Klik her

Boringskontrol        udtaget 16-01 2017                   Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 02-01 2017                  Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 03-11 2016                  Klik Her

Drikkevandsanalyse udtaget 14-09 2016                  Klik Her

Drikkevandsanalyse udtaget 01-07 2016                   Klik her

Drikkevandsanalyse udtaget 19-05-2016                    Klik Her

Drikkevandsanalyse udtaget 17-01-2016                     KLIK HER

Udvidet kontrol udtaget 08-01-2016                            Klik her

 Sporstofkontrol  udtaget på rentvandshanen på værket.     Klik her      

 

 

 

                 Vandets hårdhedgrad pr. 10-01-2021  = 17

Klik på billedet for at hente Adobe Acrobat til at læse filerne med, ganske gratis!